saymaz

saymaz
sif.
1. Saymayan, məhəl qoymayan, vecinə almayan, diqqətsiz, laqeyd, başısoyuq. Saymaz adam. // Zərf mənasında. Saymazcasına, saymazyana, etinasız. Saymaz keçmək. Saymaz cavab vermək.
2. İkrahla baxılan, sayılmayan, avara, vecsiz. Saymaz it adam tutar. (Ata. sözü).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Ergenekon trials — Since Istanbul Heavy Penal Court 13 accepted the 2.455 page strong indictment against 86 defendants in the first case against alleged members of the clandestine organization Ergenekon on 28 July 2008 another 14 indictments have been prepared in… …   Wikipedia

  • Kuvayı Milliye Derneği — The Kuvayı Milliye Derneği (National Forces Society) is an ultra nationalist organization based in Mersin, Turkey. [Saymaz, Ismail (2007 02 14) [http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=212992 Mersin e Dikkat] (Attention to Mersin), Radikal… …   Wikipedia

  • Ergenekon — ist die Bezeichnung für eine nationalistische mutmaßliche Untergrundorganisation[1] in der Türkei. Das Netzwerk soll 2003 und in den folgenden Jahren durch Terror und Desinformation den Sturz der islamisch geprägten Regierung von… …   Deutsch Wikipedia

  • Typ-F-Gefängnis — Als Typ F Gefängnis (türkisch F Tipi Cezaevi) oder amtlich Geschlossene Typ F Hochsicherheitsstrafvollzugsanstalt (F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) werden im türkischen Strafvollzugsrecht Hochsicherheitsgefängnisse… …   Deutsch Wikipedia

  • tiryakilik — is., ği Tiryaki olma durumu, iptila Onun için ... bu nargile tiryakiliğini dert saymaz. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • defterden silmek — (birini) adını anmaz olmak, dost saymaz olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öküze boynuzu yük olmaz (veya ağır gelmez) — tkz. insan kendi yakınlarını ve kendi işlerini yük saymaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kəme’tina’ — f. və ə. etinasız, saymayan, saymaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hörmətsiz — sif. 1. Nəzakətsiz, ədəbsiz, qaba, tərbiyəsiz, saymaz. Hörmətsiz münasibət. – <Qadın:> Mən ona hörmətsiz bir söz deməkdən özümü saxlamaq üçün dönüb otaqdan çıxdım. M. Hüs.. 2. Hörməti, etibarı olmayan, etibardan düşmüş, sayılmayan, bihörmət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”